Skip to main content

Potrebujete radu? +421 948 636 363

Rady a videoreportáže

Videoreportáž - Starostlivosť o akumulátor

Videoreportáž - O nabíjačkách

Videoreportáž - Mýty a fakty 2

Videoreportáž - Akumulátory pre nákladné vozidlá a ťahače

Videoreportáž - 

Videoreportáž - 

Videoreportáž - Mýty a fakty 3

Videoreportáž - Mýty a fakty 1

Videoreportáž - Akumulátory pre poľnohospodárske stroje

Videoreportáž - O akumulátoroch a našich službách

Videoreportáž - Štartovacie káble a štartovacie boostre

Videoreportáž - Ponuka a služby

Rady pre správne používanie akumulátora

  • Akumulátor udržiavajte v čistom stave. Nečistoty /prach,mastnota,blato,voda a pod./ na povrchu akumulátora zvyšujú jeho samovybíjanie.
  • Vyhýbajte sa vybíjaniu akumulátora, keď motor nepracuje /batéria sa vybíja/ ..autorádio, svetlá, kúrenie a pod. akumulátor vybíjajú a dochádza k cyklovaniu batérie. /vybíjanie-nabíjanie/.
  • Svetlá nechávajte v činnosti v nevyhnutných prípadoch, keď to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky. Každý akumulátor má obmedzený počet cyklov vybitia a zbytočné vybíjanie skracuje jeho životnosť.
  • Elektrickú sústavu vo vozidle majte v dobrom stave, pretože správne nastavené nabíjanie je základným predpokladom pre dlhú životnosť akumulátora.
  • Používajte adekvátnu,príp.vyššiu kapacitu vo vozidle, podľa predpisov výrobcu.
  • Ak je predpoklad, že vozidlo bude dlhšiu dobu stáť, akumulátor treba nabiť, aby nedochádzalo k sulfatácii. Nabíjať batériu je vhodné aj vtedy, ak vozidlo jazdí veľmi málo, prípadne len v meste. Vtedy nabíjanie nepracuje dostatočne dlho, aby sa energia odobraná pri štarte stihla doplniť.
  • Je vhodnejšie nabíjať slabým prúdom a dlhšie.
  • Pre akumulátor je najvhodnejšie miesto v suchom a chladnom prostredí /platí to najmä pre motobatérie pri zimnom uskladnení/.
Príčina
Následok
Riešenie

časté štartovanie

alternátor nestačí behom krátkej jazdy batériu plne dobiť a s ďalším štartovaním neustále stráca kapacitu, až prestane dodávať energiu a vplyvom sulfatácie už ju nie je možno obnoviť

pravidelne dobíjať batériu, aspoň raz mesačne

krátke jazdy

alternátor nestačí behom krátkej jazdy batériu plne dobiť a s ďalším štartovaním neustále stráca kapacitu, až prestane dodávať energiu a vplyvom sulfatácie už ju nie je možno obnoviť

pravidelne dobíjať batériu, aspoň raz mesačne

dlhodobá odstávka auta

batéria vplyvom samovybíjania neustále prichádza o svoju nakumulovanú energiu, samovybíjanie prebieha aj u moderných batérií (asi 1% kapacity denne)

pred odstávkou odpojte všetky spotrebiče (alarm, autorádio) alebo batériu vyberte z auta a uskladnite

krátkodobá odstávka auta

plne nabitá či nová batérie tomuto výpadku v prevádzke odolá ľahko, staršia, čiastočne vybitá, alebo v zimnom období, kedy sa za prevádzky batéria horšie dobíja môže skolabovať

platí to isté ako pri dlhodobej odstávke, alebo kúpa novej batérie

ponechanie zapnutých svetiel, rádia...

batéria dodáva energiu kým sa úplne nevybije, situácia nie je vážna, keď sa batéria za niekoľko hodín (maximálne pár dní) opäť plne dobije, inak hrozí nevratné poškodenie (sulfatácia)

dbať na vypínanie osvetlenia

porucha dobíjania

alternátor batériu nedobíja, tým pádom sa neobnovuje jej kapacita a baterka sa rýchlo vybije

skontrolovať alternátor akým napätím dobíja batériu (správne napätie 14,1 až 14,5V)

porucha prebíjania

alternátor batériu prebíja, závada sa neprejaví tak skoro ako v prípade zlého dobíjania, ale hrozí riziko, že sa batéria vplyvom nadmerného prebitia poškodí, dochádza k nadmernému plynovaniu a tým k ubúdnutiu vody

skontrolovať alternátor akým napätím dobíja batériu (správne napätie 14,1 až 14,5V)