Skip to main content

Potrebujete radu? +421 948 636 363

Blog

Čo sú to trakčné batérie ? Kde všade sa vyskytujú ?

Ako postupovať pri výbere trakčných batérií ?

Trakčná čiže cyklická batéria sa rozumie batéria alebo zostava článkov, ktoré sa pravidelne používajú na napájanie spotrebiča a dochádza teda k opakovanému vybíjaniu a nabíjaniu (cyklovanie).

Pri výbere trakčnej batérie je nutné zohľadniť predovšetkým to, pre akú aplikáciu má byť batéria určená. Najmä ako často bude zaťažovaná (cyklovanie). Jedným cyklom sa tu rozumie jedno vybitie a nabitie. Na trhu je dnes v ponuke pomerne široké spektrum trakčných batérií, ktoré sa však výrazne líšia dĺžkou svojej životnosti. Teda tým, koľkými cyklami možno batériu po dobu jej životnosti zaťažiť, než dôjde k výraznému poklesu jej kapacity.

Bežná štartovacia batéria má 2 hlavné účely využitia: naštartovanie motora, pričom tu sa využije istá časť energie vo veľmi krátkom čase. Druhým účelom je zásobovanie všetkých žrútov elektrickej energie, ktoré v interiéri nájdeme (audio, osvetlenie...). Vtedy počas jazdy, sa už ale batéria zároveň dobíja prostredníctvom alternátora.

Dlhodobé opakované vybíjanie však bežným autobatériam nesvedčí a trvalo ich poškodzuje (musia byť dobíjané alternátorom, aby vydržali dlho fungovať). Trakčná batéria na to ide inak. Jej úlohou je plniť iba jeden účel: zhromaždiť energiu a postupne z nej ťažiť, až kým sa nevybije. Neprospieva jej teda krátkodobý masívny odber.

Na čo slúžia trakčné batérie ?

Ako už napovedá ich názov, slúžia najmä na pohon, prípadne na ťah zariadení. Svoje využitie tak nájdu najmä v obytných autách, solárnych zariadeniach, mobilných systémoch riadenia dopravy, v invalidných vozíkoch,v golfových vozíkoch, v nožnicových plošinách a mnohých ďalších. Jednoducho vo všetkých zariadeniach, kde sa očakáva opakované vybíjanie a nabíjanie batérie, podobne ako napr. v mobilných telefónoch

Aká je životnosť trakčných batérií ?

Nie všetci výrobcovia uvádzajú presné údaje o životnosti svojich batérií podľa konkrétnych noriem.  Informácie o životnosti sú vždy orientačné, pretože na skutočnú životnosť trakčných batérií majú vplyv aj ďalšie aspekty, ktoré sú v praxi veľmi rozdielne. Sú to predovšetkým hĺbka vybíjania, prevádzková teplota, údržba (spôsob a kvalita dobíjania), atď. U trakčných batérií všeobecne platí, že čím sú vybíjacie cykly hlbšie, tým je životnosť batérie kratšia. Hovoríme o tzv. Exponenciálnom úpadku kapacity. Príklad: ak budete batériu opakovane vybíjať do hĺbky 80% (tzv. D.O.D. 80% = depth of discharge = hĺbka vybíjania = vyčerpáte 80% kapacity), životnosť batérie bude výrazne kratšia ako pri vybíjaní do hĺbky napr. 40%.