Skip to main content

Potrebujete radu? +421 948 636 363

Blog

Čo je geometria kolies a prečo je dôležitá ?

Vytvorené: 30. august 2021
Kategória: Blog
Autor: Batterycentrum.sk

Čo je geometria kolies a prečo je dôležitá ?

Bezpečnosť, to je to najpodstatnejšie pri jazde na automobile. Určite by sme nikdy nemali podceňovať žiadne situácie na cestách. Je mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú vašu bezpečnosť na cestách. Nie je to vždy len o vodičských schopnostiach vodiča. Výrazný vplyv má na to aj technický stav vozidla. Geometria vozidla je jedným z nich. Preto nezabúdajte na pravidelné kontroly vašich vozidiel.

Jednou z častí takejto kontroly je aj geometria vozidla. Ak máte správne zarovnané kolesá na vašom vozidle, tak vozidlo sa lepšie riadi a pracuje tak, ako má. Keď je zarovnanie kolies nesprávne, môže to znamenať, že vaše vozidlo sa nemusí pohybovať smerom, ktorý očakávate, čo predstavuje veľké riziko z pohľadu bezpečnosti.

Nesprávne zarovnanie kolies môže ohroziť  bezpečnosť vašej jazdy tým, že vozidlo vytiahne na jednu stranu a zníži ovládateľnosť vozidla. Na druhej strane ich správne nastavenie vám zabezpečí optimálnu ovládateľnosť, vyvážené opotrebovanie pneumatík a samozrejme bezpečnosť na cestách.

Čo je to vlastne geometria vozidla?

Už aj dieťa chápe myšlienke, že otáčanie volantu vo vozidle spôsobuje otáčanie predných kolies. Toho výsledkom je, že vozidlo sa dokáže otočiť alebo zmeniť smer jazdy. Geometria vozidla sa používa aj na zlepšenie aerodynamiky vášho vozidla alebo pri zavesení kolies. Čo je to vlastne aerodynamika? Tá ovplyvňuje stabilitu vozidla pri vysokej rýchlosti. Pri zavesení geometria zohráva dôležitú úlohu a to hlavne z hľadiska manipulačných vlastností vozidla.

Geometria vášho vozidla je nastavená správne, ak je:

  • správna smerová stabilita – je to schopnosť vozidla zotrvať v jazde priamo bez odklonenia na hociktorú stranu,
  • návratnosť volantu  po otočení sa volant vráti späť do polohy „rovno dopredu“ .

Geometria kolies

Je veľmi dôležité nepodceňovať starostlivosť o váš podvozok, pretože ten je počas každodenného jazdenia vystavený veľkému zaťaženiu. Veľké zaťaženie na zavesenie kolies býva často pri prejazde cez výtlky alebo ak pri parkovaní vychádzate napríklad na chodník resp. obrubník. Následkom týchto činností je, že sa vo vozidle postupne rozladí odklon, zbiehavosť alebo rozbiehavosť kolies.

Poznáme tri hlavné uhly nastavenia kolies, ktoré nám určujú ako má byť každé koleso umiestnené vzhľadom na vozidlo alebo voči vozovke. Ide o zbiehavosť nápravy, príklon alebo záklon osi riadiaceho čapu.

Tie ovplyvňujú riadenie vozidla, komfort jazdy, mechanické opotrebovanie a opotrebovanie pneumatík ako aj spotrebu paliva. Správne nastavenie geometrie vo veľkej miere ovplyvňuje ovládateľnosť vozidla a jeho jazdné vlastnosti.

Každé vozidlo má vlastné hodnoty geometrie, ktoré sú odporúčané jeho výrobcom. Ak máme správne nastavenú geometriu kolies, predchádzame tomu, že vozidlo sa nevytáča do strán. Základom, ktorý je potrebné vedieť je, že kolesá vozidla sa pri prejazde zákrutou nemajú šmýkať, ale majú sa odvaľovať. Avšak aby sa kolesá vozidla odvaľovali, je potrebné, aby smerové odchýlky kolesa boli nulové. O tom hovorí Ackermanová geometria riadenia.

Ackermanová geometria riadenia hovorí

Zadné dve kolesá sú pripevnené tak, aby smerovali rovno dopredu, zatiať čo predné dve kolesá sa musia otáčať v rozdielnych uhloch.

To znamená, že správnym výberom dĺžok spojovacích tyčí bude riadenie vozidla automaticky produkovať takmer správne prispôsobené uhly predných kolies tak, aby sa dosiahlo dokonalé otočenie s akýmkoľvek polomerom zakrivenia. V praxi to znamená, že uhol natočenia zadného vnútorného kolesa má byť ako uhol vonkajšieho kolesa.

Geometria riadenia je ovplyvňovaná vlastnosťami podvozku vozidla, vlastnosťami pneumatík ako aj odpružením vozidla. Dnes má už veľa vozidiel nastavenie geometrie zadnej nápravy prispôsobené.

Na druhej strane pri autách, ktoré nemajú možnosť prispôsobenia môžeme prostredníctvom správneho nastavenia geometrie všetkých kolies zistiť možné problémy s udržaním jazdnej stopy zadnej nápravy a tým ich odstrániť úpravami na prednej náprave. Nastavenie geometrie iba predných kolies vzhľadom na os sa už dnes nepoužíva. Nepodceňujte starostlivosť o podvozok vášho vozidla

Aké sú príznaky nesprávnej geometrie vášho vozidla?

Dôsledkom zle nastavenej geometrie kolies je zhoršenie technického stavu Vášho vozidla, ktoré môžete spozorovať príznakmi, ako sú:

 kmitanie častí riadiaceho ústrojenstva,

 opotrebovanie pneumatík na vašom vozidle,

 zlé riadiace vlastnosti,

 zvýšenie opotrebenia prevodového ako aj vychyľovaného ústrojenstva,

 nestabilita riadeného smeru pohybu vozidla,

 nedostatočný návrat kolies do priameho smeru.

Zbiehavosť kolies

Nastavenie geometrie na zadnej alebo prednej náprave väčšinou nemá presne dané rovnobežné postavenie kolies. Zväčša vám nastavia zbiehavosť alebo rozbiehavosť. Celková zbiehavosť kolies predstavuje uhol, ktorý zviera stredné roviny protiľahlých kolies na jednej náprave.

To znamená, že kolesá v prednej časti sú ku sebe bližšie ako v zadnej. Pri pohľade na vaše kolesá je pravé natočené trochu do ľavej strany a naopak. Správne nastavená zbiehavosť vašich kolies zabezpečuje väčšiu stabilitu vozidla v priamom smere, čo znamená, že kolesá sú odvaľované paralelne.

Rozbiehavosť kolies

Rozbiehavosť kolies môžeme definovať ako presný opak vyššie spomínanej zbiehavosti. To znamená, že kolesá vášho vozidla sú v zadnej časti ku sebe bližšie ako v prednej. Zbiehavosť alebo rozbiehavosť je zvyčajne maximálne v rozsahu 3 stupňov na prednej náprave. V prípade, že uhol obidvoch kolies na jednej náprave nie je rovnaký, dochádza ku poškodzovaniu smerovej stability. Kolesá majú zväčša tendenciu ku rozbiehavosti ako k zbiehavosti, čoho príčinou je hlavne ich valivý odpor ako aj samotná geometria zavesenia. Ako sa vyhnúť rozbiehavosti kolies? Jednoducho, a to nastavením miernej zbiehavosti, čím zároveň môžeme zlepšiť aj smerovú stabilitu.

Medzi veľké nevýhody v rámci zbiehavosti alebo rozbiehavosti kolies vozidla patrí:

 rýchle opotrebenie pneumatík,

 zníženie max. rýchlosti,

 nárast spotreby.

Taktiež ovplyvňujú stabilitu v zákrute a reakcie riadenia. V prípade, ak je zbiehavosť nesprávna len na jednej strane vozidla, tak to pociťujeme v pravotočivých zákrutách inak ako v ľavotočivých zákrutách.  

Pozitívny a negatívny odklon kolesa

Čo je to odklon kolesa? Je to uhol odklonu strednej roviny voči jej zvislej rovine kolesa. Laicky povedané odklon ovplyvňuje kontaktnú plochu pneumatiky. Odklon kolesa môže byť pozitívny ako aj negatívny.

Pozitívny odklon kolesa

Pozitívny odklon kolesa je vtedy, ak je koleso vozidla presne kolmé na vozovku. Odklon kolesa je vtedy nulový. Avšak takéto nastavenie sa veľmi nepoužíva, pretože neprináša skoro žiadne výhody. Pozitívny odklon zhoršuje stabilitu jazdy v zákrutách a taktiež je horšia aj smerová stabilita vozidla pri priamej jazde. Pozitívny odklon sa používal v minulosti, teraz sa ojedinele využíva pri terénnych vozidlách.

Dnes má už väčšina vozidiel negatívny odklon, kde je možné ho nazvať aj príklonom.

Negatívny odklon kolesa

Negatívny odklon resp. príklon spôsobuje to, že sa koleso v hornej časti nakláňa ku vozidlu. Má to negatívny dopad na smerovú stabilitu vozidla a jeho brzdnú dráhu pri jazde priamo, avšak na druhej strane sa pozitívne zvyšujú bočné vodiace sily v zákrutách.

Pre lepšie pochopenie nastavenia kolies si môžeme ako príklad uviesť bicykel. Odklon kolesa má vplyv aj nato, prečo vaše koleso pokračuje v jazde rovnomerne, aj keď ste z rukoväte dali ruky preč. Je to preto, lebo predná vidlica na vašom bicykli má uhol sklonu dopredu. Na vašom vozidle to funguje rovnakým spôsobom. Ak jazdíte po rovnej ceste a vaše vozidlo začne ťahať na jednu stranu, znamená to, že geometria kolies na vozidle nie je v poriadku.  

Viete aké sú výhody správnej geometrie vášho vozidla? Prinášame vám top 4 výhody:

1. Efektívne spaľovanie pohonných hmôt

Nesprávna geometria vášho vozidla môže zvýšiť spotrebu pohonných hmôt. V prípade ak vaše kolesá nie sú správne geometricky upravené, má to dopad na vašu peňaženku. Nesprávnym nastavením vaše vozidlo spaľuje viacej pohonných hmôt, čo spôsobuje väčšie výdavky z vašej peňaženky. Správna geometria kolies na vozidle vám môže pomôcť znížiť výdavky.

2. Lepšie a pohodlnejšie riadenie

Ak sú vaše kolesá v aute nerovnomerne opotrebované alebo zle vyvážené, môže to spôsobiť ťažšie riadenie vozidla. Šoférovanie sa pre vás môže stať nepohodlným a otravným, pretože musíte volant držať v nepríjemnom uhle, aby ste riadili vaše vozidlo rovno. Tento podnet zvyšuje vašu nepozornosť na ceste a tým sa zvyšuje aj pravdepodobnosť spôsobenia dopravnej nehody. Správnym nastavením geometrie vašich kolies sa vyhnete týmto problémom na cestách a udržíte si stabilnú kontrolu nad vozidlom.

3. Menej opráv

V prípade vykonávania odporúčaných pravidelných kontrol vašej geometrie vozidla predídete veľkým výdavkom na opravy. V prípade, ak prejdete cez veľký výtlk na ceste a spozorujete, že vám volant ťahá na stranu alebo iné príznaky, je lepšie okamžite navštíviť servis, ako to odkladať na neskôr. To vám môže priniesť už oveľa väčšie výdavky.

4. Dlhotrvajúce pneumatiky

Nesprávna geometria kolies a zavesenie môže viesť ku predčasnému a nerovnomernému opotrebovaniu pneumatík. Ak budete čakať s geometriou kolies vášho vozidla až do poslednej chvíle, neskôr zistíte, že nové pneumatiky nakupujete častejšie ako by ste predpokladali.

Odporúčame vám preto skontrolovať, či vaše vozidlo nemá známky nerovnomerného a včasného opotrebovania vašich pneumatík. Uvedieme 2 príklady, ako si môžete skontrolovať pneumatiky:

  • pneumatika je na jednej strane hladká a opotrebovaná, zatiaľ čo na druhej strane je drsná. Toto je znakom, že máte nesprávne nastavenú geometriu vozidla.
  • vnútorný alebo vonkajší okraj pneumatiky je oveľa viac opotrebovaný ako stred. Odklon môže byť, ako bolo spomínané vyššie, negatívny alebo pozitívny v závislosti od uhla. Môže ísť o naklonenie pneumatiky smerom von (pozitívny odklon) alebo o naklonenie smerom do vnútra (negatívny odklon), ktorý pomáha vysoko výkonným vozidlám manipulovať v zatáčkach.
Zlé spätné vyrovnanie volantu je znakom zlej geometrie Vášho vozidla.

Kedy sa odporúča navštíviť servis a vykonať geometriu kolies?

Väčšina výrobcov vozidiel a pneumatík odporúča skontrolovať resp. vykonať geometriu kolies každých 6 mesiacov alebo po 10 000 km, v závislosti od toho čo nastane skôr. Geometria sa odporúča vykonať v prípade, ak ste vyšli na vysoký obrubník alebo ste sa nestihli vyhnúť veľkému výtlku na ceste. Existuje niekoľko signálov, kedy je čas na nastavenie kolies ako je napríklad nerovnomerné opotrebovanie pneumatiky alebo problémy s udržaním rovného volantu.

Ostatné z blogu

Autodiagnostika: Čo to je a ako funguje ?

Autodiagnostika: Čo to je a ako funguje ? Pokazilo sa vám niečo na aute a začala svietiť niektorá z kontroliek? V tomto...

6 tipov, ako z boostra vyťažiť maximum

6 tipov, ako z boostra vyťažiť maximum Štartovacie boostre Ak sa vám to ešte nestalo, pravdepodobne sa to stane. V sku...

4 základy testovania batérie, ktoré by ste mali vedieť

Blog 4 základy testovania batérie, ktoré by ste mali vedieť Batérie sú predmetom opotrebovania. To je fakt. Či už si k...

Sú batérie do nákladných vozidiel bezúdržbové ?

Blog Sú batérie do nákladných vozidiel bezúdržbové ? Údržba batérie nákladných vozidiel Kamiónové batérie ani v súčas...

Čo sú to trakčné batérie ? Kde všade sa vyskytujú ?

Blog Čo sú to trakčné batérie ? Kde všade sa vyskytujú ? Ako postupovať pri výbere trakčných batérií ? Trakčná či...

Všetko čo potrebujete vedieť pri kúpe meniča napätia

Všetko čo potrebujete vedieť pri kúpe meniča napätia Menič napätia je striedač, ktorý z jednosmerného napätia akumulátora...

Čo je geometria kolies a prečo je dôležitá ?

Čo je geometria kolies a prečo je dôležitá ? Bezpečnosť, to je to najpodstatnejšie pri jazde na automobile. Určite by sme...

DPF filter – viete, na čo slúži a ako sa oň správne starať?

    DPF filter – viete, na čo slúži a ako sa oň správne starať? DPF filter alebo filter pevných častíc (Diesel Particul...

Asistenčné systémy sú potenciálne nebezpečná časovaná bomba

Nemecký výskum hovorí, že asistenčné systémy sú potenciálne nebezpečná časovaná bomba Nemecký TÜV Rheinland v spolupráci ...